ZAMEK ANTYWŁAMANIOWY, CZYLI JAKI? KLASYFIKACJA ZAMKÓW DO DRZWI

Wśród wielu kategorii, pod kątem których analizować można zamki do drzwi, niewątpliwie największe znaczenie ma bezpieczeństwo. Co właściwie kryje się pod potocznie używanym pojęciem „zamek antywłamaniowy”? Drzwi i zamki antywłamaniowe to takie, które charakteryzuje podwyższona odporność na włamanie oceniana na podstawie konkretnych norm.

Atesty na podstawie oficjalnych norm PN-EN

Zamek antywłamaniowy to przede wszystkim zamek oficjalnie atestowany, a więc z certyfikatem przyznawanym przez odpowiednie akredytowane instytucje – w Polsce jest to m. in. Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechaniki Precyzyjnej.
Zamki do drzwi oceniane są według normy PN-EN 12209:2006, która dotyczy kilku różnych kategorii – między innymi: warunków eksploatacji, trwałości, odporności ogniowej, odporności na korozję i temperaturę, ale także zabezpieczenia i odporności na wiercenie.

W kontekście bezpieczeństwa antywłamaniowego najważniejsza jest kategoria określająca klasę odporności zamka, czyli inaczej mówiąc poziom zabezpieczenia i odporność na wiercenie – zamki klasyfikowane są w przedziale 0-7, gdzie klasa 6. oznacza bardzo wysokie zabezpieczenie bez odporności na wiercenie, a klasa 7.: bardzo wysokie zabezpieczenie, z odpornością na wiercenie. Więcej informacji o parametrach technicznych konkretnych zamków klasy 7 znaleźć można tutaj.

Jak klasyfikowane są zamki na wkładkę?

Jeśli w zamku zamontowano wkładkę bębenkową, ona również powinna mieć przyznany atest – podlega oddzielnej normie PN-EN 1303:2007. W przypadku atestu wkładki najważniejsze są kategorie 8 i 9 wspomnianej normy, czyli odporność na atak (klasa 0-2, gdzie klasa 2. gwarantuje najwyższą odporność na atak przez rozwiercenie, przepiłowanie lub inne inwazyjne metody) oraz na włamanie (klasa A, B, C).

Z uwagi na to, że mechanizm każdej atestowanej wkładki jest unikalny, zamki na wkładkę są odporne na otwieranie przez wytrychy, co – obok bardzo wysokiej odporności mechanicznej – zwiększa bezpieczeństwo.

Dodatkowe zabezpieczenia

Wkładkę dobrze też dodatkowo zabezpieczyć zakładając szyld antywłamaniowy – który jest nakładany na wkładkę i działa na zasadzie tarczy, zabezpieczając wkładkę zamka przed wyrwaniem, ułamaniem, rozwierceniem i utrudniając manipulowanie wytrychem. Akcesoria tego rodzaju również podlegają oddzielnym atestom normy PN-EN 1906:2012.

Klasyfikacja i atestowanie zamków to bardzo dokładny proces, w którym brane są pod uwagę różne aspekty wykonania i jakości zamków, dlatego należy pamiętać, że tylko oficjalnie atestowane zamki i akcesoria do drzwi odpowiedniej klasy mogą zagwarantować odporność na włamania.